Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı
4.8
721 yorumları

C# Öğreniyorum(Sorular ve Cevaplar)

Soru-cevap ve örnek kodlar ile c# bilginizi daha ileri noktaya taşıyınız.
Kategori Development
21.309 students Kayıtlı
 • Tanım
 • Müfredat
 • SSS
 • Yorumlar

Kursum, C# konusunda temel bilgiye sahip olup  C# bilgisini daha ileri tasimak isteyenlere hitap etmektedir. c# bilginizi daha ileri tasimak için klasik  konu anlatimi yerine soru ve cevaplar seklinde kursum ilerlemektedir.

Bur kursta sorulan sorular ile aynı zamanda c# mülakat sorularınada hazırlanmış olucaksınız.

Bu kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

Genel Sorular ve Cevaplar-1

 • c# nedir ?

 • .Net Framework nedir ?

 • Namespace(isim uzayı) nedir ?

 • C# strongly-typed bir dil midir ?

 • C#’da mevcut olan data type(veri tip)’leri nasıl sınıflandırılır ?

 • C#’da Int ile Int32 arasında fark var mıdır ?

 • C#’da mevcut  kaç çeşit data type(veri tipi) vardır ? Farkları nelerdir ?

 • Property nedir ? Avantajları nelerdir ? Kaç tip property vardır ?

 • Kaç Çeşit Access Modifier(Erişim belirleyici) vardır ?

 • Default olan Access Modifiers(erişim belirleyiciler) nedir ?

 • Kaç çeşit type(tip) dönüşümü vardır ?

 • Boxing / UnBoxing nedir ?

 • Casting ifadesi ne anlama gelir ?

 • Int.Parse() ile int.tryParse() methodları arasındaki fark nedir ?

 • Is ve As operatörleri ne işe yarar ?

 • Const keyword’ü nedir ? Hangi type(tip)’lere uygulanmaz ?

 • Const ve ready-only arasındaki fark nedir ?

Class & Struct

 • Class ile Struct arasındaki fark nelerdir ?

 • Class(sınıf)’ların default constructor’ları ne zaman iptal olur ?

 • Nested type nedir ?

 • C#, birden fazla sınıfı miras almayı destekler mi ?

Interface

 • Interface nedir ?

 • Interface(arayüz)’ler field içerebilir mi ?

 • Bir interface diğer bir interface’den miras alabilir mi ?

 • Bir interface’den nesne örneği alabilir miyiz ?

 • Bir interface’sin üyesini explicit(açık) olarak implement etmek ne demektir ?

Abstract

 • Abstract class(soyut sınıf) nedir ? özellikleri nelerdir ? ne zaman kullanılır ?

 • Abstract class(soyut sınıf)’lardan nesne örneği alınabilir mi ?

 • Abstract class(soyut sınıf)’lar içerisinde ne tür yapılar tanımlanabilir ?

 • Abstract class(soyut sınıf) static olarak işaretlenebilir mi ?

 • Abstract class(soyut sınıf)’lar constructor’lara sahip olabilir mi ?

 • Bir class abstract olarak ne zaman declare edilmelidir ? Abstract method nedir ?

 • Interface ile Abstract arasındaki fark nelerdir ?

Virtual

 • Virtual method nedir ?

 • Virtual property nedir ?

 • Virtual method ile Abstract method arasındaki fark nedir ?

 • Child-class’dan parent-class üyelerini ne zaman override edebiliriz ?

Sealed

 • Sealed Class nedir ?

 • Sealed  method nedir ?

Constructor

 • Constructor nedir ?

 • Kaç çeşit constructor vardır ? Default constructor nedir ?

 • Parameterized constructor nedir ?

 • Copy constructor nedir ?

 • Static constructor nedir ?

 • Private constructor nedir ?

 • Bir child-class, parent-class’ın constructor’larını çağırabilir mi ?

 • Static constructor’lar herhangi bir parameter alabilir mi ?

Partial Class

 • Partial Class nedir ?

 • Partial class’ların farklı bölümleri farklı interface’ler implement edebilir mi ?

 • Partial struct,interface,method oluşturmak mümkün mü ?

 • Partial method’lar nasıl oluşturulur ?

Delegate

 • Delegate nedir ?

 • Delegate(temsilci)’ler kaç şekilde sınıflandırılır ?

 • Delegate(temsilci) kullanılmasına gerçek bir örnek verir misin ?

 • .Net framework içerisinde en önemli 2 tane delegate nedir ?

Event

 • Event nedir ?

Genel Sorular ve Cevaplar-2

 • Ref ve Out keyword’leri ne işe yarar ?

 • Bir methodun dönüş tipi void olmasına rağmen return keyword’ü kullanılabilir mi ?

 • Using ifadesi ne için kullanılır ?

 • C#’da nullable type(tip) nasıl kullanılır ?

 • Array ile ArrayList arasındaki fark nedir ?

 • Params keyword’ünün amacı nedir ? nasıl kullanılır ?

 • .Net Framework’de en üst sınıf nedir ?

 • Continue ile break keyword’leri arasındaki fark nedir ?

 • Extension method nedir ?

 • C#’da Escape(kaçış) karakterleri nelerdir ?

 • Method overloading nedir ?

 • Kaç farklı overload türü vardır ?

İleri konular

 • Temel OOP concept’leri nelerdir ? Encapsulation nedir ? Abstraction nedir ?

 • Polymorphism nedir ? Inheritance nedir ?

Genel Sorular ve Cevaplar-1
Genel Sorular ve Cevaplar-2
How long do I have access to the course materials?
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Can I take my courses with me wherever I go?
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!
4.8
721 yorumları
Yıldız 5
525
Yıldız 4
159
Yıldız 3
32
Yıldız 2
3
Yıldız 1
2
Layer 1