Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı
0
0 yorumu

Temel İş Hukuku

Bu kursumuzda Temel İş Hukuk konularını öğreneceksiniz.
Kategori İş Hukuku
387 students Kayıtlı
 • Tanım
 • Müfredat
 • Yorumlar

Bu kursta Temel İş Hukuk konularından ana başlıklar halinde bahsedecek olursak sırası ile aşağıdaki içerikleri öğreneceksiniz:

 • 4857 sayılı İş Kanunu bakımından işçi kavramını öğrenebilme ve benzer kavramlardan ayırt edebilme,
 • 4857 sayılı İş Kanununa göre işveren kavramını ve işverenin sorumluluğunu açıklayabilme,
 • Asıl işveren – alt işveren ilişkisini, muvazaa hâli ve yaptırımını açıklayabilme,
 • İş hukukunun ulusal kaynaklarını oluşturan genel ve özel nitelikteki ögeleri öğrenebilme,
 • İş hukukunun uluslararası nitelikteki kaynaklarını açıklayabilme,
 • İş hukuku kurallarının uygulanış sırasını anlayabilme,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen iş sözleşmelerini açıklayabilme,
 • Tipik ve tipik iş ilişkilerini konu edinen iş sözleşmesi türlerini ayırt edebilme,
 • Belirsiz süreli ve belirli süreli iş sözleşmelerinin özelliklerini sıralayabilme,
 • İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarını kavrayabilme,
 • İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçlarını anlayabilme
 • İş sözleşmesinin genel sona erme sebeplerini açıklayabilme,
 • Süreli fesih nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilme,
 • Haklı nedenle fesih nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilme
Layer 1